AWARIE BUDOWLANE. Rejestracja uczestnika.

KARTA ZGŁOSZENIA FIRMY

Dane Firmy:
Pełna nazwa *
Ulica *
Kod pocztowy *
Miasto *
Kraj *
Tel. *
Fax.

Prosimy o zaznaczenie wybranych form promocji na XXVIII Konferencji Naukowo-Technicznej AWARIE BUDOWLANE w dniach 22-26 maja 2017 r.
Sponsor Generalny
Sponsor Główny
Sponsor Konferencji
Stoisko na terenie wystawowym (pow. 5 m2)
Ekspozycja tablic reklamowych
Reklama w materiałach konferencyjnych
Prezentacja firmy (15 min.)
Artykuł sponsorowany
Materiały reklamowe w teczkach konferencyjnych


Liczba osób z Firmy uczestniczących w Konferencji *
(dla każdej osoby prosimy niezależnie dokonać zgłoszenia uczestnictwa)

Osoba wytypowana do kontaktu z Komitetem Organizacyjnym Konferencji:
Tytuł, Imię, Nazwisko *
Tel. *
Fax.
Email *